võ đường liên phong

võ đường liên phong

Vụ đình chỉ giải võ: Không chấp nhận lời thanh minh của Johnny Trí Nguyễn【võ đường liên phong】:Ngày