vận động viên

vận động viên

THÂN PHẬN NỮ VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO: “Không chơi thể thao, tôi chẳng biết làm gì”【vận động viên】:Thá