tự hào việt nam

tự hào việt nam

Tự hào Việt Nam!【tự hào việt nam】:Bài hát được viết ra… 60 năm về trước với những ca từ: “Dù sương