La Liga-Western 0-1 Palestone Kano đã đánh bại Wu Lei trong 87 phút.

La Liga-West Ren 0-1 Palestone Kano đã đánh bại Wu Lei 87 phút thay thế [Situs Bola 188]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 22 tháng 4: lúc 1:00 ngày 22 tháng 4 năm 2021-22 Liên đoàn Tây Ban Nha Triển lãm vòng 33,Người Tây Ban Nha đã mất 0-1 tại nhà