Việt Nam vs Nhật Bản: Ngày Công Phượng chứng minh mình có thể làm tốt hơn việc phát tờ rơi

Việt Nam vs Nhật Bản: Ngày Công Phượng chứng minh mình có thể làm tốt hơn việc phát tờ rơi

Nguyễn Công Phượng- chàng trai 24 tuổi một mình đi qua giông bão cuộc đời.Công Phượng có lẽ sẽ không