Việt Nam được hưởng lợi từ việc lần đầu tiên ứng dụng VAR được sử dụng tại Asian Cup 2019

Việt Nam được hưởng lợi từ việc lần đầu tiên ứng dụng VAR được sử dụng tại Asian Cup 2019

Tuy nhiên sau khi ông Park Hang-seo và cầu thủ Việt Nam quả quyết cho rằng bóng được đưa vào lưới kh