Nhật Bản tái khẳng định cam kết tổ chức Thế vận hội đúng kế hoạch

Nhật Bản tái khẳng định cam kết tổ chức Thế vận hội đúng kế hoạch

Olympic Tokyo 2020 đã bị lùi lại 1 năm do dịch COVID-19 và dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến 8/8/2