luật pencak silat

Luật mới của Pencak Silat sẽ lần đầu được áp dụng tại Giải Thanh Hoá mở rộng 2020【luật pencak silat】