Tuấn Anh có thể dự Asian Cup 2019, Văn Thanh hẹn ngày sớm trở lại Việt Nam

Tuấn Anh có thể dự Asian Cup 2019, Văn Thanh hẹn ngày sớm trở lại Việt Nam

Trong thời gian gần đây, có rất nhiều thông tin cho rằng Tuấn Anh đã trở lại Việt Nam sau thời gian