lê văn đại

Chia tay Thanh Hóa, Lê Văn Đại và Phạm Văn Hội đã có “bến đỗ” mới【lê văn đại】:Chia tay Thanh Hóa, Lê