HLV Park Hang-seo đã có đủ “nguyên liệu” để tạo nên công thức tốt nhất cho hàng công ĐT Việt Nam

HLV Park Hang-seo đã có đủ “nguyên liệu” để tạo nên công thức tốt nhất cho hàng công ĐT Việt Nam

Sau hơn một năm đội tuyển mới tập trung trở lại. HLV Park Hang-seo triệu tập 36 cầu thủ (quân số ban