hiroki ogita

hiroki ogita

Vướng xà “chỗ hiểm”, VĐV nhảy sào Nhật bị loại ở Olympic【hiroki ogita】:Ogita gặp sự cố nhớ đời ở Oly