Giải bóng đá doanh nghiệp Đà Nẵng mở rộng lần thứ nhất năm 2016

Giải bóng đá doanh nghiệp Đà Nẵng mở rộng lần thứ nhất năm 2016 đang thu hút được sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng.