Lukaku đã được phun ba tên họ Jianu Inter: Bạn cũng nói rằng bạn đã về nhà vào tháng Hai rằng anh ấy đã trở về nhà.

Lukaku đã được phun ba người bạn gái của Family Slave Inter: Bạn cũng nói vào tháng 2 rằng bạn đã về nhà [Cara Menghitung Poin Sepak Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 13 tháng 8: Vào sáng sớm ngày 13 tháng 8, Chelsea chính thức tuyên bố Lukakukareturn,và phong thủy Bỉ này