Tứ kết Asian Cup: Việt Nam vs Nhật Bản – nóng ngay từ phòng họp báo

Tứ kết Asian Cup: Việt Nam vs Nhật Bản – nóng ngay từ phòng họp báo

Những tiếng tạch tạch liên tục của mấy ảnh, tiếng lạch cạch phát ra từ việc gõ bàn phím máy tính, nh